Sofie Kleppe og Roni Öhman i Jutulskinn fortalde om sitt opphald i Pyreneene i Frankrike, der dei levde som for 12 000 år sidan på steinaldervis. På turen hadde dei med seg sine tre barn Dei viste òg fram klede og utstyr dei brukte under opphaldet. Ein interessant og lærerik kveld.