Opplæringskontoret Brimi-kjøken
Skansen 7, 2670 Otta

post@brimikjoken.no

Styret:

Leder: Ragnhild Sjurgard
Styremedlem: Arne Brimi
Styremedlem: Tor Ivar Furuset
Varamedlemmer: Karola Wenzel

Les læreplan for bakerfaget.

Les læreplan for kokkefaget.

 
 

Kontakt oss