Under kyndig veiledning av Roar Berg, ble det holdt fyrstehjølpskurs for lærlingar og fagledere.

Tema:

  • Hvordan forhalde oss om vi kjem fyrst til ei ulykke?

  • Vi lærte og øvde på hjartekompresjon, lærte å bruke hjartestartar.

  • Små barn og hjartekompresjon.

  • Kuttskader og blødning.

Masse nyttig lærdom og info å ta med seg og som med fordel kan repeterast kvart år.