Sjoa Rafting tok også i år på seg oppdraget med å frakte lærlinger trygt nedover elva.
elleve stykker var med, ingen falt i elva, men flere hoppet uti frivillig.