• Lennsmannsgarden (map)
  • Vågå

Opplæringskontoret arrangerer førstehjelpskurs i kontora våre i Lensmannsgarden i Vågå.

Instruktør: Roar Berg fra Vågå Røde Kors

Tema:

  • Brannskader

  • Kuttskader/ bløding

  • Framandlekam i luftvegane

  • Allergisk reaksjon

  • Akutt sjukdom

  • Hjertestans

Det vert utdelt kursbevis. Kurset er aktuelt for lærlingar i alle fag.

Kurset er gratis for lærlingane. Ved ledig kapasitet kan også fagleiare være med.

Påmeldingsfrist 19. februar

VELKOME PÅ KURS - TIL NYTTE FOR ALLE!