Oppmøte: kl. 10.00 på Brimi Fjellstue, (samkjøring)
Huks:
Gode sko, fjellsko
Drikke
Ekstra klær i sekken

Vi starter med tur til Steinbua, som ligger litt opp for Brimi Fjellstue, Vegard Brimi guider oss på turen, deretter spanderer Fjellstua lunsj i Brimiskogen.

Dagen avsluttes med aktivitet i klatreparken, hvor vi kan boltre oss på bruer mellom trea,
plattformstasjoner i høgder fra 1 til 10 meter. Dagen vil by på både latter og kiling i magen.

Påmelding innen 15. mai