Tema: Saus og suppe, grunnleggjande prinsipp.
Stad: Thon Hotel Otta
Dato: 11. mai 2017
Klokkeslett: kl 09.00 – 14.00
Kursleder: Dan Robin Leirvåg.

Det blir for det meste demonstrasjonskokking, men kokkejakke er likevel å anbefale.