Opplæringskontoret Brimikjøken har dei siste åra hatt ein dag som har fått namnet «Arnedag». Dette er ein dag der vi samlar lærlingar innan mat og reiseliv til ein felles inspirasjonsdag under leiing av sjefen sjølv; Arne Brimi, men det er lærlingene som står for planlegging og gjennomføring. Dagen blir avslutta med eit måltid for inviterte gjestar.

På gjestelista i år har vi fokusert på landbruk og reiseliv – og det vil bli programposter om kvelden som understøtter dette.

Men først og fremst får du ta del i ei måltidsoppleving der lærlingene står i fokus.

Når: Onsdag 14. Februar 2018 klokken 19.30.
Kvar: Nye BrimiBue i Lom
Pris: Kr 350.
Påmeldingsfrist: 8. februar