Vi inviterer alle medlemsbedrifter i Opplæringskontoret Brimikjøken og Lærlingkontoret Gudbrandsdalen til ein «lærlingkveld» på Vianvang – såkalt «Arne-dag».

Invitasjon blir også sendt andre potensielle nye lærebedrifter, sponsorar m.fl. Lærlingar i kokk, baker og reiseliv står for planlegging og gjennomføring av eit spennande og grenselaust måltid!

Vi håpar mange bedrifter nyttar sjansen til ein kveld med god mat - men også at de ser på kvelden som ein arena for nettverksbygging og sosialt fellesskap, og bli kjent med lærlingane!

Pris pr person; kr 350,-

Påmelding snarast, og før 17. mars.